THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH May Thêu M.D.K
Địa chỉ tên miền: mdk.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Mai Đăng Khoa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH May Thêu M.D.K
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302776800
Trụ sở Doanh nghiệp: 269 Nguyễn Văn Luông, P. 12, Q. 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 1900558840

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm