THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.pxtsoft.com
Địa chỉ tên miền: pxtsoft.com
Người chịu trách nhiệm: Phạm Xuân Thanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân P.X.T.S
MST/ĐKKD/QĐTL: 5801204935
Trụ sở Doanh nghiệp: 110 Cao Bá Quát, Đà Lạt
Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0913615261

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm