THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: văn phong phẩm Minh Chánh
Địa chỉ tên miền: vanphongphammc.com
Người chịu trách nhiệm: Phương Lệ Nga
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Cty TNHH Văn Phòng Phẩm Minh Chánh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304883935
Trụ sở Doanh nghiệp: 218/33/5 Minh Phụng, P6, Q6
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 62908999

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm