Thông báo chuyển đổi hệ thống

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, cập nhật thông báo, cảnh báo, thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký website/ứng dụng TMĐT cũng như tiếp nhận và xử lý phản ánh, tranh chấp TMĐT, Cục TMĐT và KTS sẽ đưa vào sử dụng Hệ thống Quản lý và giải quyết phản ánh, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử thay cho Hệ thống Quản lý hoạt động thương mại điện tử với địa chỉ website không thay đổi: Online.gov.vn.

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, cập nhật thông báo, cảnh báo, thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký website/ứng dụng TMĐT cũng như tiếp nhận và xử lý phản ánh, tranh chấp TMĐT, Cục TMĐT và KTS sẽ đưa vào sử dụng Hệ thống Quản lý và giải quyết phản ánh, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử thay cho Hệ thống Quản lý hoạt động thương mại điện tử với địa chỉ website không thay đổi: Online.gov.vn.

Trong thời gian từ 16h30 ngày 13/12/2019 đến hết ngày 15/12/2019, Cục TMĐT và KTS sẽ tiến hành chuyển đổi sang hệ thống mới. Sau thời gian này, để đảm bảo an toàn tài khoản trên hệ thống mới, đề nghị thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng nhập tài khoản đã đăng ký để thực hiện thay đổi mật khẩu theo hướng dẫn tại đây.

Trong quá trình sử dụng, nếu việc truy cập của quý vị gặp vấn đề phát sinh, xin vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử để được hỗ trợ.  

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử 
Email: qltmdt@moit.gov.vn
Điện thoại: 04.222.05.512