Hướng dẫn thay đổi email hoặc cập nhật thông tin doanh nghiệp


Bước 1: Quý vị làm Đơn đề nghị thay đổi theo mẫu <Tại đây >

Bước 2: Quý vị gửi bản giấy đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số qua đường bưu điện theo thông tin sau:

Phòng QLHĐTMĐT (P402)

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 024 222 05 512

Bước 3: Cục Thương mại điện tử và kinh tế số sẽ phản hồi và cập nhật trong vòng 3 ngày làm việc.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Số điện thoại: 024 222 05 512
  • Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội
  • Email: qltmdt@moit.gov.vn