Cập nhật tài liệu hướng dẫn thủ tục đăng ký website, ứng dụng TMĐT

Để thuận tiện cho việc thựchiện thủ tục đăng ký website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của các thương nhân, tổ chức, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã cập nhật các tài liệu hướng dẫn sau:

Để thuận tiện cho việc thực hiện thủ tục đăng ký website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của các thương nhân, tổ chức, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã cập nhật các tài liệu hướng dẫn sau:

-     Mẫu Quy chế quản lý hoạt động.

-     Mẫu Đề án cung cấp dịch vụ. 

Thương nhân, tổ chức có thể tải các tài liệu trên tại đây để hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký website,ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, Thông tư số 47/2014/TT-BCT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT.