Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

dorufoam.com

Tên miền phụ:

nemgoidongphu.vn,nemgoidongphu.com.vn

Tên Doanh nghiệp:

Công Ty Cổ Phần Cao Su Kỹ Thuật Đồng Phú

MST/ĐKKD/QĐTL:

3800414774

Trụ sở Doanh nghiệp:

Xã Tân Lập - Huyện Đồng Phú - Tỉnh Bình Phước

Tỉnh/Thành phố:

Bình Phước

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

06513843777