Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

anvyhome.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Xây dựng An Vy

MST/ĐKKD/QĐTL:

0316308993

Trụ sở Doanh nghiệp:

86/69 Ông Ích Khiêm, P. 5, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0922029269