Yêu cầu kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ các sản phẩm/hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Vietnam Airlines trên website và ứng dụng thương mại điện tử

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Cục TMĐT và KTS) nhận được công văn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), phản ánh trên một số website/ứng dụng thương mại điện tử đang bán các sản phẩm mang nhãn hiệu Vietnam Airlines và nhãn hiệu bông sen vàng giả (danh sách sản phẩm/hàng hóa kèm theo).

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Cục TMĐT và KTS) nhận được công văn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phản ánh trên một số website/ứng dụng thương mại điện tử đang bán các sản phẩm mang nhãn hiệu Vietnam Airlines và nhãn hiệu bông sen vàng giả (danh sách sản phẩm/hàng hóa kèm theo).

Theo phản ánh, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam không sản xuất các sản phẩm/hàng hóa nêu trên. Nhãn hiệu Vietnam Airlines, nhãn hiệu bông sen vàng đã được Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp, Cục TMĐT và KTS đề nghị thương nhân, tổ chức sở hữu website và ứng dụng TMĐT:

1. Kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ khỏi website và ứng dụng TMĐT các sản phẩm/hàng hóa như phản ánh (nếu có). 

2. Đối với các sàn giao dịch TMĐT, triển khai các biện pháp kỹ thuật/bộ lọc, nhân sự kiểm duyệt... nhằm ngăn chặn, loại bỏ và xử lý các sản phẩm vi phạm như phản ánh và các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật khác (nếu có) trên website và ứng dụng TMĐT theo quy định. 

3. Báo cáo các nội dung nêu trên bằng văn bản và gửi về Cục TMĐT và KTS  - Bộ Công Thương, địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Cục TMĐT và KTS thông báo để các thương nhân, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.   

Tải về danh sách