Thông tin Website thương mại điện tử

Địa chỉ tên miền:

3smobileservice.com

Tên Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Điện Tử Cường Vinh

MST/ĐKKD/QĐTL:

0315235407

Trụ sở Doanh nghiệp:

251 Đề Thám, P. Pham Ngũ, Q.1, Tp.HCM

Tỉnh/Thành phố:

Hồ Chí Minh

Quốc gia:

Việt Nam

Điện thoại

0903898925