Danh sách website bị phản ánh

STTTên miềnNội dung
1 amthanhvietnam.com Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương
2 khachhangtrunggiaifb.com Lừa đảo người tiêu dùng
3 Quahevang2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
4 xacnhanfb.com Lừa đảo người tiêu dùng
5 hosogmail.com Lừa đảo người tiêu dùng
6 shiningbeauty.vn Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương
7 laptopone.com.vn Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương"
8 visaquocte.vn Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương"
9 visaquocte.com Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương"
10 ms3388.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet

Danh sách website chưa đăng ký, thông báo