Danh sách website vi phạm

STTTên miềnNội dung vi phạm
1 sinhly18.com - Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
2 512jbb.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
3 phukienxiga29.com
4 Appsukienthuong.com Lừa đảo người tiêu dùng
5 traoquatrian2018.com
6 QuaNamMoi2018.com
7 xuantrian2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
8 bancatien.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
9 nobitin.com - Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
10 tkaaudio.com
11 fbtranggiainhat.com Lừa đảo người tiêu dùng
12 gianphoithongminhhoaphat.vn Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương"
13 hacklike.vn Vi phạm pháp luật
14 Hososukien2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
15 namshop.net Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
16 giaithuongtet2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
17 PhanQuaEmail.com Lừa đảo người tiêu dùng
18 traothuong69.com Lừa đảo người tiêu dùng
19 bocongthuong79.com
20 traothuong669.com Lừa đảo người dùng