Danh sách website vi phạm

STTTên miềnNội dung vi phạm
1 Tangquafb779.com Lừa đảo người tiêu dùng
2 quavang2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
3 apptraoqua365.com Lừa đảo người tiêu dùng
4 traothuongnammoi.com Lừa đảo người tiêu dùng
5 hacklike.com.vn Lừa đảo người tiêu dùng
6 quadaunamfb.com Lừa đảo người tiêu dùng
7 dochoigiaoducsom.com
8 bong99.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
9 giaibocongthuong2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
10 hosofb42018.com Lừa đảo người tiêu dùng
11 thuoctrangduong.com - Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
12 ad.8live.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
13 sinhly18.com - Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
14 512jbb.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
15 phukienxiga29.com
16 Appsukienthuong.com Lừa đảo người tiêu dùng
17 traoquatrian2018.com
18 QuaNamMoi2018.com
19 xuantrian2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
20 bancatien.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet