Danh sách website vi phạm

STTTên miềnNội dung vi phạm
1 dochoigiaoducsom.com
2 bong99.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
3 giaibocongthuong2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
4 hosofb42018.com Lừa đảo người tiêu dùng
5 thuoctrangduong.com - Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
6 ad.8live.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
7 sinhly18.com - Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
8 512jbb.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
9 phukienxiga29.com
10 Appsukienthuong.com Lừa đảo người tiêu dùng
11 traoquatrian2018.com
12 QuaNamMoi2018.com
13 xuantrian2018.com Lừa đảo người tiêu dùng
14 bancatien.com Vi phạm các quy định của pháp luật về việc cá độ, cờ bạc trên internet
15 nobitin.com - Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
16 tkaaudio.com
17 fbtranggiainhat.com Lừa đảo người tiêu dùng
18 gianphoithongminhhoaphat.vn Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương"
19 hacklike.vn Vi phạm pháp luật
20 Hososukien2018.com Lừa đảo người tiêu dùng