THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://sieuthitranh.net
Địa chỉ tên miền: sieuthitranh.net
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Như Quỳnh
MST cá nhân: 0303761363
Địa chỉ: Tam sơn,TX.Từ sơn,Tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0933200063

Thông tin đánh giá tín nhiệm