THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Siêu Thị Hàng Mỹ
Địa chỉ tên miền: sieuthihangmy.com.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Lý Quốc Việt
MST cá nhân: 8062158288
Địa chỉ: 21 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909097673

Thông tin đánh giá tín nhiệm