THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Máy Tính Giá Rẻ
Địa chỉ tên miền: computergiare.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Tấn Sữu
MST cá nhân: 8080173680
Địa chỉ: 2/93 Thiên Phước, Phường 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0939318081

Thông tin đánh giá tín nhiệm