THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Hàng Hiệu Nhật
Địa chỉ tên miền: hanghieunhat.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Đức Toàn
MST cá nhân: 8070294485
Địa chỉ: Đại Bản, An Dương, TP Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0906007017

Thông tin đánh giá tín nhiệm