THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.sly1994.vn
Địa chỉ tên miền: sly1994.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Phan Minh Tài
MST cá nhân: 8116645121
Địa chỉ: 570 Trường Chinh Quận 12
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0906806991

Thông tin đánh giá tín nhiệm