THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.shopiphone.vn
Địa chỉ tên miền: shopiphone.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Anh Đức
MST cá nhân: 0304216385
Địa chỉ: 2F Trần Nhân Tôn P2 Q10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902556789

Thông tin đánh giá tín nhiệm