THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: ShopEA
Địa chỉ tên miền: shopea.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Xuân Việt Dũng
MST cá nhân: 0312626804
Địa chỉ: 49/19 L1 Phó Cơ Điều P12 Q5
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988380916

Thông tin đánh giá tín nhiệm