THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: chuyenphanphoi
Địa chỉ tên miền: chuyenphanphoi.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Trần Ngọc Bảo
MST cá nhân: 0310890063
Địa chỉ: xóm 7, thôn đông yên, bình dương, bình sơn
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0933159118

Thông tin đánh giá tín nhiệm