THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: phukien247.vn
Địa chỉ tên miền: phukien247.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng
MST cá nhân: 8131360378
Địa chỉ: Thôn Kênh, Ninh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0902132536

Thông tin đánh giá tín nhiệm