THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Khoáikhẩu.vn
Địa chỉ tên miền: khoaikhau.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Ngô Thanh Sơn
MST cá nhân: 0102680178
Địa chỉ: Xóm Hồng Sơn, X. Công Thành, H. Yên Thành, Nghệ An
Tỉnh/Thành phố: Nghệ An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0969122379

Thông tin đánh giá tín nhiệm