DANH SÁCH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG
STTTên ứng dụngTên doanh nghiệpXem chi tiếtPhản ánh
1 mobifoneGo Công ty TNHH Sự Kiện Thăng Long
2 Touch Cinema Công ty TNHH Một thành viên Quỳnh nguyên Gia Lai
3 PAU - Live streaming events, movies and more Công ty TNHH Pau's Collection
4 GoDee Công ty TNHH BUSGO
5 Cố Vấn Phong Thuỷ Công ty Cổ phần FINCHECK
6 VinID Công ty Cổ phần VinID
7 Từ Điển 123 Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến
8 Mekong Công ty Cổ phần RYNAN TECHNOLOGIES VIETNAM
9 thinkPOS Công ty TNHH Mid Việt Nam
10 Ringring Công Ty Cổ phần Bạch Minh
11 AusCham VN Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam
12 AEON MALL Binh duong Canary Chi Nhánh Công Ty TNHH Aeonmall Việt Nam Tại Bình Dương
13 Testuru Công ty Cổ phần Testuru
14 IDO Travel Công ty TNHH Thương MạI Du Lịch và Sự KIện IDO
15 Ringring Công Ty Cổ phần Bạch Minh
16 Học Liền Công ty Cổ phần Giáo dục Tinh Vân
17 Home365 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông
18 Starbucks Việt Nam Công ty TNHH Thực Phẩm & Nước Giải Khát ý Tưởng Việt
19 witalk mobifone Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone Toàn cầu
20 Gonna Pass Công ty TNHH GONNAPASS