Tin tức
Tập huấn Quản lý nhà nước về thương mại điện tử 2015 tại Hải Phòng

Ngày 17 tháng 7 năm 2015, CụcTMĐT và CNTT đã phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ “Quản lý nhà nước về thương mại điện tử 2015”.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, xử lý các website thương mại điện tử

Tổng kết hoạt động thực thi pháp luật thương mại điện tử năm 2014

Hội nghị tập huấn “Đẩy mạnh thực thi pháp luật trong thương mại điện tử”

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Cục TMĐT và CNTT đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn “Đẩy mạnh thực thi pháp luật trong thương mại điện tử”.

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra các website TMĐT cho thanh tra Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về Thương mại điện tử (TMĐT), Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) đã phối hợp với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, Sở Nội Vụ TP. Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về TMĐT cho các đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.