Tin tức - sự kiện
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, xử lý các website thương mại điện tử

Năm 2014 là năm thứ hai triển khai Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (TMĐT) và là năm đầu tiên thực hiện Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác thực thi pháp luật thương mại điện tử, góp phần xây dựng môi trường giao dịch TMĐT lành mạnh và đảm bảo lòng tin cho người tiêu dùng.

Cụ thể, Cục TMĐT và CNTT đã tổ chức các chương trình tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra website TMĐT cho Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội,  thanh tra Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh nhằm cung cấp thông tin về tình hình phát triển TMĐT tại Việt Nam, các văn bản pháp luật mới về TMĐT, quy trình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực TMĐT.

Cục đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lập biên bản và xử lý hơn 100 trường hợp website vi phạm. Trong đó, số vụ việc vi phạm tại Hà Nội là 39 trường hợp và tại thành phố Hồ Chí Minh là 62 trường hợp. Tổng mức xử phạt trên 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục cũng cung cấp thông tin, hỗ trợ các đơn vị như Phòng Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội (PC50), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) kiểm tra và xử lý vi phạm gần 10 trường hợp.

Đến nay, hầu hết các website TMĐT vi phạm đã thực hiện nghĩa vụ nộp phạt hành chính và thủ tục đăng ký, thông báo website TMĐT theo quy định.

Trong năm 2015, Cục TMĐT và CNTT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thực thi pháp luật, xử lý vi phạm và tiến hành thanh tra, kiểm tra các website TMĐT theo Quyết định số 10594/QĐ-BCT ngày 19/11/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015, phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý thị trường thực hiện Quyết định số 10788/QĐ-BCT ngày 26/11/2014 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2015 của Cục Quản lý thị trường và Kế hoạch số 371/KH-QLTT ngày 14/2/2015 về kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.