Thông báo
Thông báo về việc chấm dứt hồ sơ đăng ký, thông báo của các website TMĐT không nộp báo cáo điều tra năm 2015

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử (TMĐT) và Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định các thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT và  thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng có nghĩa vụ báo cáo, giải trình và cung cấp thông tin, số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước về Bộ Công Thương khi được yêu cầu để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2015, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐTvà CNTT) đã gửi “Phiếu điều tra thực trạng phát triển thương mại điện tử” tới các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website cung cấp dịch vụTMĐT và các website TMĐT bán hàng (đã tiến hành thủ tục đăng ký/thông báo trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn) qua email và thông báo trên Cổng online.gov.vn.

Theo quy định, hạn nộp báo cáo là trước ngày 26 tháng 9 năm 2015. Tuy nhiên, hết hạn nộp vẫn còn một số thương nhân, tổ chức sở hữu website không thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo theo quy định. 

Chúng tôi tiến hành chấm dứt hồ sơ đăng ký của các website không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định. 

Danh sách các website chưa nộp báo cáo xem tại đây.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

- Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 222 05 512
- Fax: 04 222 05 397
- Email: qltmdt@moit.gov.vn