Thông báo
Thông báo về việc nộp phiếu điều tra, khảo sát website TMĐT 2015

Kính gửi Quý Thương nhân, Tổ chức

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các website TMĐT và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử, đồng thời đưa ra định hướng phát triển thương mại điện tử trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) yêu cầu Quý thương nhân, tổ chức cung cấp thông tin vào Phiếu điều tra tại đây.

Sau khi điền thông tin vào “ Phiếu điều tra thực trạng phát triển thương mại điện tử", đề nghị gửi lại phiếu bản giấy (có chữ ký và đóng dấu) về Cục TMĐT và CNTT trước ngày 26  tháng 09 năm 2015, theo địa chỉ sau:

    -  Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử 
    -  Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương
    -  Phòng 402, Tòa nhà 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nếu Quý đơn vị không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định, chúng tôi sẽ tiến hành chấm dứt hồ sơ website thương mại điệntử của Quý đơn vị và công bố công khai danh sách các website vi phạm không thực hiện nghĩa vụ báo cáo trên www.online.gov.vn.

Mẫu điền phiếu quý vị có thể tham khảo tại đây:

               - Website thương mại điện tử bán hàng
               - Sàn giao dịch thương mại điện tử
               -  Website khuyến mại trực tuyến
               -  Website đấu giá trực tuyến 

Cục TMĐT và CNTT xin thông báo để Quý đơn vị biết, thựchiện.


Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

  • -  Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử