Thông báo
Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An xử phạt 13 doanh nghiệp vi phạm về thương mại điện tử

{keywords}Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hoạt động Thương mại điện tử, bán hàng qua mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.  Chi Cục QLTT Nghệ An đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC 46) – Công an tỉnh Nghệ An, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An trong việc tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm trong thương mại điện tử, với sự hỗ trợ của Cục TMĐT và CNTT - Bộ Công Thương trong việc cung cấp thông tin và nghiệp vụ kiểm tra xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.

Trong thời gian từ ngày 22/5/2015 đến ngày 10/6/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 21 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An về việc chấp hành các quy định pháp luật về thương mại điện tử. Cụ thể là việc tuân thủ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính Phủ và Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 5/12/2014 về Quản lý website thương mại điện tử. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản x
ử lý vi phạm hành chính 13 doanh nghiệp với tổng số tiền thu phạt hành chính 270.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi triệu đồng).

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục phối hợp với Cục TMĐT và CNTT mở rộng và đẩy mạnh kiểm tra các đối tượng kinh doanh thương mại điện tử, đặc biệt là các Sàn giao dịch TMĐT, Mạng xã hội có hoạt động theo mô hình sàn giao dịch thương mại điện tử và các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để bán các loại hàng hóa cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.