Thông báo
Thông báo về việc gửi phiếu điều tra, khảo sát website cung cấp dịch vụ TMĐT 2014

Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử (TMĐT) và Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website TMĐT, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT có nghĩa vụ báo cáo, giải trình và cung cấp thông tin, số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước về Bộ Công Thương khi được yêu cầu. 

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các website cung cấp dịch vụ TMĐT trong năm 2014 và định hướng phát triển TMĐT trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) tiến hành khảo sát về hiệu quả kinh doanh đối với các thương nhân, tổ chức sở hữu các website cung cấp dịch vụ TMĐT, bao gồm: Sàn giao dịch TMĐT, website khuyến mại trực tuyến, website đấu giá trực tuyến.

Đề nghị thương nhân, tổ chức thực hiện các bước sau:

1. Điền thông tin vào 
Phiếu điều tra thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ TMĐT năm 2014 (Bấm vào đây để tải mẫu phiếu)
2.
Ký và đóng dấu
3. Gửi phiếu điều tra bản giấy (có chữ ký và đóng dấu) về Cục TMĐT và CNTT trước ngày 31 tháng 10 năm 2014, theo địa chỉ sau: 


Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
Cục TMĐT và CNTT 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22205512
Email: qltmdt@moit.gov.vn. 

Nếu thương nhân, tổ chức không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định, Bộ Công Thương sẽ tiến hành chấm dứt đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT của đơn vị và công bố công khai danh sách các website vi phạm trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. 

Lưu ý: Thông báo này đồng thời được gửi qua email của các đơn vị đã và đang tiến hành đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT trên Cổng online.gov.vn

Cục TMĐTvà CNTT xin thông báo để Quý đơn vị biết, thực hiện./.