Thông báo
Chấm dứt thông báo của các website không nộp phiếu điều tra, khảo sát website TMĐT bán hàng 2014

{keywords}Tại Điều 27 của Nghị định số 52/2013/NĐ- CP về Thương mại điện tử quy định "Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng": Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.

Ngày 15 tháng 7 năm 2014, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) đã gửi Phiếu điều tra website TMĐT bán hàng hóa, dịch vụ năm 2014 tới các thương nhân, tổ chức  đã tiến hành thủ tục thông báo trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (www.online.gov.vn) qua email và thông báo trên Cổng online.gov.vn. 

Ngày 18 tháng 8 năm 2014, để tạo điều kiện cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp báo cáo theo quy định, Chúng tôi đã gửi thông báo gia hạn nộp báo cáo qua email đến hết ngày 29/8/2014. Tuy nhiên, hết hạn nộp báo cáo vẫn còn rất nhiều thương nhân, tổ chức sở hữu website không thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo theo quy định.

Chúng tôi tiến hành chấm dứt thông báo website các website không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định và đưa vào danh sách các website vi phạm không thực hiện nghĩa vụ báo cáo trên Cổng www.online.gov.vn.

Danh sách các website chưa nộp báo cáo xem tại đây.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử 
25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 04 222 05 512 
Email: qltmdt@moit.gov.vn