Thông báo
Gia hạn nộp phiếu điều tra trực tuyến đến ngày 29/8

Ngày 15/7/2014, cục TMĐT và CNTT đã thông báo tới Qúy thương nhân về việc hoàn thành phiếu điều tra thực trạng phát triển website TMĐT bán hàng 2014 (báo cáo), và gửi lại trước ngày 16/8/2014. Tuy nhiên, hiện tại một số doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện gửi phiếu điều tra theo quy định.

Để tạo điều kiện cho các thương nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp báo cáo theo quy định, Chúng tôi sẽ gia hạn nộp báo cáo đến ngày 29/8/2014.   

Qúy thương nhân, tổ chức có thể điền phiếu khảo sát bằng hai cách sau:

Cách 1: Điền phiếu trực tuyến
            - Đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử “Online.gov.vn”. Bấm vào mục
Báo cáo ==> “Báo cáo cần nộp” và chọn “Bấm vào để nhập báo cáo” để tiến hành điền thông tin. Nếu có thắc mắc quý thương nhân có thể tham khảo phần Hướng dẫn điền phiếu” trong Link đính kèm.

Cách 2: Điền phiếu theo mẫu và gửi theo đường công văn hoặc email:
            - Quý đơn vị điền thông tin vào “Phiếu điều tra website TMĐT bán hàng 2014” (Tải về 
tại đây) và gửi lại phiếu bản giấy (có chữ ký và đóng dấu) về Cục TMĐT và CNTT trước ngày 29 tháng 08 năm 2014, theo địa chỉ sau:

  • Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử 
  • Cục TMĐT và CNTT - Bộ Công Thương
  • 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
  • Điện thoại: (04) 22205512
  • Email: qltmdt@moit.gov.vn

Ngoài ra, Quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi Phiếu khảo sát bản scan có dấu gửi vào hòm  thư: qltmdt@moit.gov.vn

Nếu Quý đơn vị không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định, chúng tôi sẽ tiến hành chấm dứt thông báo website thương mại điện tử của Quý đơn vị và công bố công khai danh sách các website vi phạm không thực hiện nghĩa vụ báo cáo trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử www.online.gov.vn.

Cục TMĐT và CNTT xin thông báo để Quý đơn vị biết, thực hiện./.