Thông báo
Thông báo về việc gửi phiếu điều tra, khảo sát website TMĐT bán hàng 2014

Tại Điều 27, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử quy định: Thương nhân, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.

Để phục vụ việc tổng kết, đánh giá thực trạng và hiệu quả hoạt động của các website TMĐT bán hàng 2014 và đưa ra định hướng phát triển thương mại điện tử trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) tiến hành khảo sát về hiệu quả kinh doanh đối với các thương nhân sở hữu website TMĐT bán hàng.

Thời hạn nộp phiếu điều tra: trước ngày 16  tháng 08 năm 2014.

Qúy thương nhân, tổ chức có thể điền phiếu khảo sát bằng hai cách sau:

Cách 1: Đăng nhập vào tài khoản trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử “Online.gov.vn”. Bấm vào mục Báo cáo ==> “Báo cáo cần nộp” và chọn “Bấm vào để nhập báo cáo” để tiến hành điền thông tin. Nếu có thắc mắc quý thương nhân có thể tham khảo phần Hướng dẫn điền phiếu” trong Link đính kèm.

Cách 2: Quý đơn vị điền thông tin vào “Phiếu điều tra website TMĐT bán hàng 2014” (Tải về tại đây) và gửi lại phiếu bản giấy (có chữ ký và đóng dấu) về Cục TMĐT và CNTT trước ngày 16  tháng 08 năm 2014, theo địa chỉ sau

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử 

Cục TMĐT và CNTT - Bộ Công Thương

25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (04) 22205512

Email: qltmdt@moit.gov.vn

Nếu Quý đơn vị không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định, chúng tôi sẽ tiến hành chấm dứt thông báo website thương mại điện tử của Quý đơn vị và công bố công khai danh sách các website vi phạm không thực hiện nghĩa vụ báo cáo trên Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử www.online.gov.vn.

Cục TMĐT và CNTT xin thông báo để Quý đơn vị biết, thực hiện./.