Thông báo
Thông báo chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 12/2013/TT-BCT, các thương nhân, tổ chức đã đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT với Bộ Công Thương (theo quy định Thông tư số 46/2010/TT-BCT) phải tiến hành bổ sung hồ sơ đăng ký (bao gồm Đề án cung cấp dịch vụ và các thông tin khác liên quan đến thương nhân, tổ chức) trước ngày 1 tháng 10 năm 2013.

Chúng tôi đã tiến hành thông báo nhiều lần đến Quý thương nhân, tổ chức bằng cả công văn và email, tuy nhiên Quý đơn vị vẫn chưa tiến hành bổ sung, cập nhật thông tin, cụ thể: 

Ngày 29/6/2013, Cục TMĐT & CNTT đã gửi thông báo về địa chỉ email do thương nhân, tổ chức cung cấp trước đây khi tiến hành đăng ký website để yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Ngày 7/8/2013, Cục TMĐT & CNTT đã gửi công văn số 266/TMĐT-QLHĐTMĐT thông báo lần 1 về việc bổ sung hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP đến địa chỉ do thương nhân, tổ chức cung cấp trước đây.

Ngày 24/10/2013, Cục TMĐT & CNTT đã gửi công văn số 398/TMĐT-QLHĐTMĐT thông báo lần 2 về việc bổ sung hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. (Xem thông báo)

Ngày 23/5/2014, Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử đã thông báo qua email tới doanh nghiệp và đại diện doanh nghiệp về việc bổ sung hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Các website đã quá hạn bị khóa tài khoản và chấm dứt đăng ký theo danh sách  tại đây:

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04 222 05 512
Email: qltmdt@moit.gov.vn