Thông báo
Thông báo khóa tài khoản doanh nghiệp

Ngày 19/4/2014, Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử đã thông báo qua email tới doanh nghiệp và đại diện doanh nghiệp về việc bổ sung hồ sơ thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn bổ sung thông tin. Do vậy, chúng tôi tiến hành khóa tài khoản có danh sách kèm theo dưới đây.

http://online.gov.vn/Public/2014/05/23/14/20140523143255-2014-5-23-danhsachtaikhoanbikhoa.doc

Để kích hoạt lại tài khoản, đề nghị liên hệ:
Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử
25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04 222 05 512
Email: qltmdt@moit.gov.vn