Thông báo
Lưu ý theo dõi thông tin phản hồi từ Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử

Gần đây, Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc không nhận được thông tin phản hồi từ hệ thống khi thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử. Nguyên nhân của tình trạng này là do email phản hồi được gửi vào mục Thư rác (spam hoặc junk mail), vì vậy có thể bị bỏ sót.

Để khắc phục tình trạng trên, đảm bảo thực hiện các thủ tục kịp thời, đúng thời gian quy định, đề nghị doanh nghiệp ngoài việc kiểm tra email (kể cả mục Thư rác), thường xuyên đăng nhập tài khoản tại website online.gov.vn, theo dõi thông tin phản hồi từ Bộ Công Thương.