Thông báo
Thông báo chấm dứt hồ sơ đăng ký một số website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thời gian qua, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã tiến hành rà soát, kiểm tra các sàn giao dịch thương mại điện tử và các mạng xã hội hoạt động theo hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử. Kết quả rà soát cho thấy một số website ngừng hoạt động hoặc thương nhân, tổ chức sở hữu website thay đổi địa chỉ hoạt động mà không thực hiện sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Điều 55 Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Ngoài ra, một số sàn giao dịch không thực hiện nghĩa vụ nộp báo cáo điều tra thực trạng phát triển thương mại điện tử năm 2015 theo quy định. Do đó, Cục chấm dứt hồ sơ đăng ký của các website không thực hiện nghĩa vụ này. Danh sách các website bị chấm dứt hồ sơ đăng ký xem tại đây.

Mọi thắc mắc, phản hồi, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý hoạt động Thương mại điện tử để được hỗ trợ.

Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử -Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

- Địachỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điệnthoại: 04 222 05 51204 222 05 512

- Fax:04 222 05 397

-Email: qltmdt@moit.gov.vn