Thông báo
Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2016

Thực hiện quy định của Bộ Luật Lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2016 nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử sẽ tạm dừng xử lý hồ sơ thông báo, đăng ký website thương mại điện tử và ứng dụng di động trong thời gian trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động này từ ngày 19 tháng 4 năm 2016.