Thông báo
Thông báo nâng cấp Hệ thống Online.gov.vn

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, cập nhật thông báo, cảnh báo và thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử cũng như truy cập từ các thiết bị di động, từ ngày 14/3/2016, Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Online.gov.vn đưa vào sử dụng phiên bản nâng cấp của website Online.gov.vn.

Trong quá trình sử dụng, nếu việc truy cập của quý vị gặp vấn đề phát sinh, xin vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử để được hỗ trợ.

Lưu ý: Tài khoản và mật khẩu truy cập Hệ thống Online.gov.vn được giữ nguyên như trước khi nâng cấp.

Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử Online.gov.vn
Email: qltmdt@moit.gov.vn
Điện thoại: 04.222.05.512