Hướng dẫn
Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng?

Danh mục

Thời gian xử lý hồ sơ

Ghi chú

Đăng ký mở tài khoản

3 ngày làm việc

Phản hồi về việc 1) Cấp TK, hoặc 2) Từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin

Thực hiện thông báo

3 ngày làm việc

Phản hồi về việc 1) Xác nhận thông báo, hoặc 2) Yêu cầu khai báo lại hoặc bổ sung thông tin

Thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo

3 ngày làm việc

Xác nhận thay đổi, chấm dứt thông báo


  Ghi chú: Thương nhân, tổ chức gửi thông báo cho Bộ Công Thương trong vòng 7 ngày kể từ khi có sự thay đổi