THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin website
Tên website: Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Bắc Giang
Địa chỉ tên miền: batex.vn
Loại website: Sàn giao dịch TMĐT
Người chịu trách nhiệm: Phạm Huy Long
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Bắc Giang
MST/ĐKKD/QĐTL: 2400330077
Trụ sở Doanh nghiệp: Tầng 6 Tòa nhà các đơn vị sự nghiệp - đường Quách Nhẫn - Tp. Bắc Giang, Bắc Giang
Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02403829095

Thông tin đánh giá tín nhiệm