THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin website
Tên website: Sàn giao dịch công nghệ An Giang
Địa chỉ tên miền: atte.vn
Loại website: Sàn giao dịch TMĐT
Người chịu trách nhiệm: Hồ Việt Tấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ Khoa học & Công Nghệ An Giang
MST/ĐKKD/QĐTL: 1600257520
Trụ sở Doanh nghiệp: 17 Lê Lai, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0763954304

Thông tin đánh giá tín nhiệm