THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin website
Tên website: Cổng Thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ tên miền: tradequangngai.com.vn
Loại website: Sàn giao dịch TMĐT
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thành Nam
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi
MST/ĐKKD/QĐTL: 0553815433
Trụ sở Doanh nghiệp: 58 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0553837330

Thông tin đánh giá tín nhiệm