THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin website
Tên website: SILDEAL.VN
Địa chỉ tên miền: sildeal.vn
Loại website: Website khuyến mại trực tuyến
Người chịu trách nhiệm: Trịnh Khắc Huy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần SILDEAL
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313399079
Trụ sở Doanh nghiệp: 78 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 73085555

Thông tin đánh giá tín nhiệm