THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin website
Tên website: Chợ Tốt
Địa chỉ tên miền: chotot.vn
Loại website: Sàn giao dịch TMĐT
Người chịu trách nhiệm: Teo Yeow Poh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: 701 Ventures Pte. Ltd.
MST/ĐKKD/QĐTL: 200710703R
Trụ sở Doanh nghiệp: 1000 Toa Payoh North, News Centre, Singapore (318994)
Quốc gia: Singapore
Điện thoại: 0838664041

Thông tin đánh giá tín nhiệm