THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Phụ Kiện Mini
Địa chỉ tên miền: phukienmini.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Đức Quý
MST cá nhân: 8005429213
Địa chỉ: 1 Đào Duy Từ, Phường 4, Đà Lạt
Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909752181

Thông tin đánh giá tín nhiệm