THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Shop Mặc Xinh
Địa chỉ tên miền: shopmacxinh.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thị Hậu
MST cá nhân: 8310075955
Địa chỉ: Xã An Thọ, Huyện An Lão, Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0966795333

Thông tin đánh giá tín nhiệm