THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Cổng thông tin gốm sứ Bát Tràng
Địa chỉ tên miền: battrang.info
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Vương Mạnh Hoàng
MST cá nhân: 8014153794
Địa chỉ: xóm 1 thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0919321885

Thông tin đánh giá tín nhiệm