THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mỹ Phẩm Hà Nội
Địa chỉ tên miền: myphamhanoi.com.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Xuân Chỉnh
MST cá nhân: 8014082825
Địa chỉ: TT Gia Bình - H.Gia Bình
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0986295301

Thông tin đánh giá tín nhiệm