THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: AMBE
Địa chỉ tên miền: ambe.vn
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Hoàng Văn Kỳ
MST cá nhân: 0108797976
Địa chỉ: Bảo Linh, Định Hóa, Thái Nguyên
Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02466558235

Thông tin đánh giá tín nhiệm