THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://kliha.com/
Địa chỉ tên miền: kliha.com
 
Thông tin người chịu trách nhiệm
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc
MST cá nhân: 8249751288
Địa chỉ: 15/10A, Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0987757305

Thông tin đánh giá tín nhiệm